LAMEKATUS

Lamekatus on katus, mille kalle on 1:10 või väiksem. Tavapärase katuse kalle on 1:40 ning käidava katuse kalle on 1:80. Lamekatuse kandeelemendiks on rõhtne või veidi kaldu alustarind.
Alus peab andma katusekattele vajaliku toe lumest, tuulest ja liiklusest põhjustatud koormuse talumiseks. Aluse külge peab olema võimalik kinnitada katusekatet nii, et tuuletõste ei mõjutaks katet ja et katusekate ei saaks nihkuda.

 

Lamekatus, katuse remont

LAMEKATUSEL KASUTATAVAD MATERJALID

Lamekatustel enimkasutatav materjal on bituumenrullmaterjal mida nimetatakse teisisõnu SBS rullmaterjaliks. Seda materjali paigaldatakse lahtise tulega. SBS bituumenmaterjalid koosnevad bituumenist ja täiteainest ning materjalide sees on tugikangas. Tavaliselt paigaltatakse materjal kahes kihis.

Keskmiselt ühe ruutmeetri bituumenrullmaterjali kaal jääb enamasti 2,2 kuni 5,5 kg vahele. Olenevalt materjali kasutamise kohast võib SBS katusekate ehk bituumenmaterjal olla puistega või ilma puisteta.
Ilma puisteta katusekatet kasutatakse katusekatte alumistes kihtides ja hüdroisolatsiooni töödes. Puistega katusekatet kasutatakse pealmise kihina. Puiste kaitseb kattematerjali päikesekiirguse ning mehaaniliste vigastuste eest. Kattematerjali puisteks kasutatakse kildkivipuistet või liivapuistet. Materjali pealmise kihi ehk puistekihi värvus võib olla erinev.

 

LAMEKATUS PVC MATERJALIGA

Lamekatustel üsna levinud katusekate on ka plastrullmaterjal. Plastrullmaterjalidest katusekatted on ehituses tõusva kasutustrendiga. Materjali eeliseks on suur vastupidavus. Tavapärase bituumenrullmaterjali asemel paigaldatakse antud materjali ühekihilisena. Materjali paigaldatakse spetsiaalsete soojaõhu puhuritega, paigaldamisel ei kasutata lahtist tuld, paigaldamine on ohutu.
Kattematerjali paanid kinnitatakse aluse külge mehaaniliste kinnitite ehk katusetüüblite ja kinnituslattidega.

Üks enimkasutatud PVC materjale Eestis toodab ettevõte Protan.

 

LAMEKATUS - KATUSEKAEVUD

Lamekatusel kasutatakse katusekaevu. Katuselehter ehk katusekaev eemaldab vihma- ja sulamisveed sissepoole kaldega katustelt. Katuselehtri ehk katusekaevu minimaalne läbimõõt on 70mm. Väiksema läbimõõduga katuselehtrid on ummistus-ning külmumisohtlikud. Katuselehter peab olema varustatud prahisõelaga. 200m2 katusel peab olema vähemalt üks äravoolu kaev.

KATUSELIIGID

Lamekatust liigitatakse soojustuse, katuse ja veeäravoolusüsteemi järgi.

 

SOOJUSTAMATA KATUSED:

 • Soojustamata katuseks võib olla näiteks puukuur või garaaž, mida ei ole vaja soojustada.
  Sellisel juhul paigaldatakse katusekatte otse katusekonstruktsioonile.

 

SOOJUSTATUD KATUSED:

 • Tuulutatavad katused - Soojustuskihis on tuulutuskanalid, mille kaudu eemaldatakse katusekatte alla sattunud niiskus
 • Suletud katused - Soojustuskiht on suletud aluskonstruktsiooni ja katusekatte vahel ilma tuulutuskanaliteta
 • Tarindsoojustudega katused - soojustuskihiks on kandetarind. Põhilisteks soojustuselementideks on gaasbetoon-, kergbetoon- või mitmekihilised sandwich-tüüpi katusepaneelid.
 • Pööratud katused - soojustuskiht paikneb hüdroisolatsioonikihi peal. Soojustuskiht peab olema kaetud monoliitbetoonist, betoon- või keraamilistest plaatidest, asfaltbetoonist või killustikust kaitsekihiga või murupinnaga

 

KATUSE JÄRGI:

 • Käidavad katused - sinna kuuluvad katused, kus on ette nähtud inimeste või sõidukite liiklus
  (terrassid, rõdud, aedkatused), nende minimaalne kalle on 1:100
 • Tavakatused - Kattepinnakalle on 1:40

 

VEEÄRAVOOLU SÜSTEEMI JÄRGI:

 • Sisemise veeäravooluga - Vesi juhitakse katuse pinnalt kogumislehtrite kaudu hoonesiseste
  veeäravoolu torudesse
 • Välise veeäravooluga - Välise veeäravoolu korral langeb vesi üle räästaserva, korraldatud veeäravoolu puhul vihmavee rennidesse

LAMEKATUSE REMONT BITUUMENRULLMATERJALIGA

Allolevatel piltidel on teostatud lamekatuse katmine kahes kihis uue bituumenrullmaterjaliga.

Katusetööd SBS Bituumenmaterjaliga
Terrassi katmine kahes kihis uue SBS matrjaliga